Pracoviště fakulty: FEL

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KAE Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
KEE Katedra elektroenergetiky a ekologie
KET Katedra technologií a měření
KEV Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
KTE Katedra teoretické elektrotechniky