Studijní plány studijního programu: Specializace ve zdravotnictví

» Seznam fakult » FZS
Název studijního oboru Kód oboru Etapa Verze Počet semestrů Počet ECTS kreditů
Ergoterapie 5342R002/0 1 2014 6 180
Fyzioterapie 5342R004/0 1 2014 6 180
Radiologický asistent 5345R010/0 1 2016 6 180
Zdravotnický záchranář 5345R021/0 1 2016 6 180
Ortotik - protetik 5345R026/0 1 2015 6 180