Programy fakulty: FST

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Strojní inženýrství P2301 Doktorský Kombinovaná 0 4
Mechanical Engineerig N2301 Navazující Prezenční 120 2
Strojní inženýrství P2301 Doktorský Prezenční 0 4
Strojní inženýrství N2301 Navazující Prezenční 120 2
Strojírenství B2341 Bakalářský Prezenční 180 3
Strojní inženýrství B2301 Bakalářský Prezenční 180 3
Strojní inženýrství N2301 Navazující Kombinovaná 120 2
Strojní inženýrství B2301 Bakalářský Kombinovaná 180 3