Programy fakulty: FPR

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Teoretické právní vědy P6801 Doktorský Prezenční 240 4
Základy práva - CŽVN CZV06 Celoživotní Kombinovaná 51 1
Teoretické právní vědy P6801 Doktorský Kombinovaná 0 4
Právní specializace B6804 Bakalářský Prezenční 180 3
Veřejná správa N6807 Navazující Prezenční 120 2
Právo a právní věda M6805 Magisterský Prezenční 300 5
Základy veřejné správy CZV07 Celoživotní Kombinovaná 49 1