Programy fakulty: FPE

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Kombinovaná 300 5
Certifikátové programy 9999 Magisterský Prezenční 0 5
Přírodovědná studia B1001 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Prezenční 180 3
Předškolní a mimoškolní pedagogika B7531 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Prezenční 300 5
Přírodovědná studia B1001 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Předškolní a mimoškolní pedagogika B7531 Bakalářský Prezenční 180 3
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Kombinovaná 120 2