Programy fakulty: FF

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Historické vědy P7105 Doktorský Prezenční 180 3
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia P6107 Doktorský Kombinovaná 180 3
Archeologie N7109 Navazující Prezenční 120 2
Politologie P6701 Doktorský Kombinovaná 180 3
Humanitní studia N6107 Navazující Kombinovaná 120 2
Historické vědy P7105 Doktorský Kombinovaná 180 3
Filozofie B6101 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociologie B6703 Bakalářský Prezenční 180 3
Antropologie N1512 Navazující Prezenční 120 2
Antropologie B1512 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Humanitní studia B6107 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Filozofie N6101 Navazující Prezenční 120 2
Politologie N6701 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia P6107 Doktorský Prezenční 180 3
Mezinárodní teritoriální studia N6702 Navazující Prezenční 120 2
Humanitní studia N6107 Navazující Prezenční 120 2
Archeologie P7109 Doktorský Prezenční 180 3
Antropologie B1512 Bakalářský Prezenční 180 3
Humanitní studia B6107 Bakalářský Prezenční 180 3
Archeologie P7109 Doktorský Kombinovaná 180 3
Politologie B6701 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Historické vědy B7105 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociologie N6703 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Politologie P6701 Doktorský Prezenční 180 3
Mezinárodní teritoriální studia B6702 Bakalářský Prezenční 180 3
Politologie B6701 Bakalářský Prezenční 180 3