Programy fakulty: FEK

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ekonomika a management P6208 Doktorský Kombinovaná 240 4
Ekonomika a management N6208 Navazující Prezenční 120 2
Ekonomika a management P6208 Doktorský Kombinovaná 0 3
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Geografie B1301 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekonomika a management N6208 Navazující Kombinovaná 120 2
Systémové inženýrství a informatika N6209 Navazující Prezenční 120 2
Ekonomika a management B6208 Bakalářský Prezenční 180 3
Systémové inženýrství a informatika B6209 Bakalářský Prezenční 180 3
Ekonomika a management P6208 Doktorský Prezenční 240 4
Ekonomika a management P6208 Doktorský Prezenční 0 3