Programy fakulty: FDU

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Design B8208 Bakalářský Prezenční 180 3
Výtvarná umění B8206 Bakalářský Prezenční 180 3
Výtvarná umění N8206 Navazující Prezenční 180 3
Design N8208 Navazující Prezenční 180 3