Programy fakulty: FAV

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Geomatika B3602 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Stavební inženýrství N3607 Navazující Prezenční 90 1.5
Počítačové modelování v inženýrství N3955 Navazující Prezenční 120 2
Počítačové modelování v technice B3947 Bakalářský Prezenční 180 3
Geomatika N3602 Navazující Prezenční 120 2
Aplikované vědy a informatika N3918 Navazující Prezenční 120 2
Inženýrská informatika N3902 Navazující Prezenční 120 2
Matematika P1101 Doktorský Kombinovaná 0 4
Geomatika N3602 Navazující Kombinovaná 120 2
Aplikované vědy a informatika B3918 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Aplikované vědy a informatika P3918 Doktorský Prezenční 0 4
Geomatika P3602 Doktorský Prezenční 0 4
Stavební inženýrství B3607 Bakalářský Prezenční 240 4
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2
Geomatika P3602 Doktorský Kombinovaná 0 4
Matematika N1101 Navazující Kombinovaná 120 2
Inženýrská informatika B3902 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Aplikované vědy a informatika N3918 Navazující Kombinovaná 120 2
Aplikované vědy a informatika B3918 Bakalářský Prezenční 180 3
Inženýrská informatika P3902 Doktorský Kombinovaná 0 4
Matematika B1101 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Inženýrská informatika N3902 Navazující Kombinovaná 120 2
Geomatika B3602 Bakalářský Prezenční 180 3
Inženýrská informatika P3902 Doktorský Prezenční 0 4
Inženýrská informatika B3902 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikované vědy a informatika P3918 Doktorský Kombinovaná 0 4
Matematika P1101 Doktorský Prezenční 0 4
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3